Stiftelsen Roya Foundation

Stiftelsen Roya Foundation är en ideell och icke-vinstdrivande stiftelse som bildades 2015 i syfte att utveckla en ny, effektiv och skalbar modell för grundskola i socioekonomiskt utsatta områden.

Vårt ändamål är att bidra till ökad jämlikhet genom undervisning och utbildning.

Vår första initiativ, Järvaskolan, etablerades 2016 i nordvästra Stockholm. Förutom skolverksamhet så bedriver vi projekt och initiativ i samarbete med civilsamhälle, akademi och näringsliv. Alla våra intiativ syftar till att fler elever får gymnasiebehörighet och når kunskapsmålen.

För frågor kring stiftelsens verksamhet, lediga jobb, projekt och samarbeten var god kontakta vår VD Amir Sajadi på amir.sajadi@royafoundation.se.