Skip to main content

Vår vision är att alla unga, oavsett bakgrund, ska kunna forma sin framtid, bidra till samhället och utveckla de färdigheter som krävs för att lyckas i en ständigt föränderlig värld.

Jämlikhet genom kunskap & bildning

Stiftelsen Roya Foundation är en icke vinstdrivande stiftelse och politiskt och religiöst obunden organisation. Stiftelsens ändamål är att bidra till ökad jämlikhet genom utbildning och utveckling för barn, ungdomar och unga vuxna.

Genom att skapa verksamheter och driva projekt där varje röst är hörd och varje individ värdefull, rustad med verktyg för att vända utmaningar till möjligheter, förbereder vi en ny generation globala medborgare med förmåga att skapa en hållbar framtid.

Med stöd av:

Hugo Stensbecks Stiftelse
Vinge Advokatbyrå

Vi driver social innovation och skapar resultatinriktade, effektiva och skalbara utbildnings- och utvecklingsmodeller för områden som är politiskt, socialt och ekonomiskt eftersatta.

Järva Gymnasium

Hösten 2024 öppnar vi upp i Campus Tensta, en katalysator för utbildning & entreprenörskap i Järva.

Järvaskolan

2016 öppnade vi den banbrytande högstadieskolan i Kista, som har gjort avtryck lokalt och nationellt.

Retoy

Vi planerar för massor av lek och lärande för en hållbar värld, med barnens rättigheter i fokus.

Ta del av våra resultat & rapporter

LOGGA IN

Vi tror på människans inneboende potential

“Varje individ har en inneboende kapacitet att drömma stort, lära sig, utvecklas och växa gränslöst. Genom rätt stöd, resurser och utbildning kan alla uppnå sina högt satta mål.”

Amir SajadiVD & Grundare, Stiftelsen Roya Foundation

“Alla bör få de kunskaper, förmågor och färdigheter som krävs för att påverka sina egna livsvillkor och för att kunna navigera i en föränderlig värld.”

Sanna RådeliusHead of Impact, Stiftelsen Roya Foundation

Din Story

Din Story

Din Story

Din Story

Din Story

Vår Framtid

Vår Framtid

Vår Framtid

Vår Framtid

Vår Framtid

Stiftelsen Roya Foundation
Wallingatan 12
111 60 Stockolm
Sweden

info@royafoundation.se